Návrh dvojice rodinných domů a garáží. Vypracování projektů pro ohlášení staveb.

Místo: Hluboká nad Vltavou 
Rok : 2017

 

 

Projekty byly navrženy pro parcely v husté zástavbě. Z čelní strany respektují uliní čáru, ze zadní se otevírají do přilhlého zámeckého lesa.

 

Zastavěné plochy: 149,4 m²

Obestavěný prostor:

1PP 173,41 m³
1NP 576,64 m³
2NP 377,79 m³

 

 

Objekty jsou navrženy tak, aby příznivě doplnily stávající urbanistickou strukturu lokality.

Rodinný dům A je podsklepený o dvou nadzemních podlažích. Tvar objektu je výrazně členitý a skládá se z více na sebe navazujících hmot, odlišených od sebe materiálovým a barevným provedením fasády ( dřevěné horizontální lamely z tepelně upraveného dřeva v tmavém laku a omítka v šedém nátěru ), které signalizují svojí vnitřní funkci. Šedé obsahují technické místnosti, toalety, koupelny, schodiště a výstupy na terén, místnosti v dřevěném obkladu jsou pouze obytné. Prolamování hmot je využito k potlačení měřítka v dálkových pohledech z protějších kopců. Prvky oplechování budou provedeny v hliníku. Okna jsou navržena velkoformátová a pásová hliníková v odstínu šedé. Rodinný dům svým architektonickým řešením respektuje okolní zástavbu a příznivě ji doplňuje