Game title: ENTITY, alt. BEEA ( Biosystems & Endogenous Environmental Automat )
Author: Miroslav Kukrál

Platform: web browser, hand/headheld devices
Genre: strategy, casual game
Game world: map, augmented reality
Target audience: Boys and girls from 14 to 75 ( Explorers, Achievers, Killers, Socialites )

Core gameplay : Sbírej rostliny z vesmíru. Sázej je a ovlivňuj růst nového světa.

Main references: Geocaching, Ingress, Minecraft, Symbiosis

 

 

 

  • Location based mobile game, s hlavním mechanismem: Najdi a vhodně umísti.
  • Všudepřítomná možnost spolupráce nebo boje na způsob šachů (tower assault game), s množstvím rpg prvků, vizuálních odměn a různou rychlostí hry (casual game i časově omezené lokální eventy).
  • Simulátorem životaschopnosti různých typů prostorových struktur ve vztahu k reálnému prostředí. Užití rozšířené reality a kolaborativního designu jako nástroje pro výzkum a vývoj životního prostředí / veřejného prostoru.
  • Sociální síť, kde diskusní skupiny jsou vázány na geografickou polohu.

Story

„Je to dar z malého, vzdáleného světa, projev našeho vědění, myšlení i cítění. Pokoušíme se přežít naši dobu, tak že budeme moci žít dále v té vaší,“

Jimmy Carter, 1977, nahrávka na sondě Voyager

 

Představme si, že na naši planetu dopadá také nespočet podobných poselství, které jsme dosud nedokázali rozluštit. Díky jejich množství a variabilitě je velké observatoře vnímají jen jako šum.

Hra pro mobilní telefony a tablety v Augmented Reality, digitální vrstvě na mapě skutečného světa umožní hráči tajemné signály z vesmíru rozluštit.

Neobjeví zde obrázky a nahrávky zvuků (jako na Voageru), ale růstová schémata prostorových struktur a organismů, jakési recepty na nový život. Stejně jako původ, tak i jejich životní energie je vázána na elektronická zařízení. Bez pozornosti návštěvníků odumírají.

Každý hráč nyní může kdekoliv na světě vzkřísit svůj virtuální organismus, rostlinu z vesmíru. Hráč se postupem času učí vyvíjet a udržovat stále zajímavější a náročnější odrůdy. Zjistí, které typy struktur si navzájem škodí, a které svůj růst podporují. Umí vytvářet celé harmonické zahrady. Může se zúčastnit turnajové přehlídky nejkrásnějších, či nejinvazivnějších biotopů.

 

Sbírej rostliny. Zasaď je a ovlivni podobu nového světa.

Herní mechanismy ve schématu:

 

 

Key features

Mapa dopadů 

GPS radar na mapě skutečného světa zobrazuje skupiny pohybujících se checkpointů. Vstoupí-li hráč fyzicky do perimetru checkpointu, může si uložit item - část blueprintu. Pokud hráč zvládne fyzicky navštívit všechny částí jedné skupiny, vznikne herní item - blueprint rostliny. Blueprint může hráč jednorázově uložit do své databáze, prodat, nebo rozložit na energii. Slouží jako předmět potřebný k "zasazení" rostliny na Mapu rostlin.

> Každý den může hráč otevřít hru a přímo na místě kde stojí s nejvyšší pravděpodobností zachytí signál s jednou, či více obvyklých typů rostlin, které se objevují v oblastech o velikosti celých států.

> Počká-li hráč podle předpovědi na určitou dobu, dočká se i jedné z méně obvyklých, které rychle putují ve velkých oblastech a pro každé místo jen na krátkou chvíli.

> Povede-li se hráči dostihnout rychle se pobyhující signál o rozměru pár(sta) metrů, může získat opravdu unikátní typy rostlin.

> Hra motivuje hráče k pohybu ve skutečném světě, pohyblivé checkpointy umožní hrát na jakémkoliv místě, v jakkoliv husté zástavbě, či volné přírodě. 

 

Mapa rostlin 

GPS radar na vektorové mapě nebo AR zobrazení kamery promítají jednotný sdílený herní svět, v kterém je možné pozorovat a sázet mimozemské rostliny. 
Rostliny jsou hlavními herními prvky s komplexním systémem vzhledu a chování.

> Hráč rozhoduje, zda jeho rostlina(y) je zobrazena na globální mapě a viditelná všem. Pokud je rostlina skryta, zobraí se jen tomu, kdo se fyzicky objeví v její blískosti. 

 

Sociální faktor

V ulicích i celých městech dochází ke střetům různých druhů rostlin, které vypovídají o temperamentu svých podporovatelů. Jejich vzájemná konfigurace, rozmístění i sociální faktor rozhodují, jaké "nálady" drží v dané oblasti převahu.


> Hráč svou podporou, ignorací, či soubojem vyjadřuje své sociální a vizuální preference. Široké spektrum lidí zde otevřeně představuje svůj vkus a vztah ke konkrétnímu místu.

 

 

 

Features

Rostliny

Nasbírá-li hráč blueprint určité rostliny, může ji s množstvím požadované energie, kdekoliv na světě virtuálně zasadit a ovlivňovat její růst. Rostlina s dostatkem energie zvyšuje svůj level, hitpointy i velikost.

Rostliny jsou rozděleny do 4 druhů, každý druh je definován svou pověstí, majoritními typy růstu a časovostí silných i slabých stránek.
Podob rostlin je nekonečné množství, každá je navržena grafickým specialistou a přidána do hry v rámci celosvětového eventu na Mapě dopadů.

 

Entity-game-research-008b

Rostliny jsou složeniny 4 stavebních prvků - komponent. Každá komponenta má určitou podobu a funkci v růstu a ovlivňuje své okolí.

 Po zasazení místo nejprve obklopí hranice řasy. S jejím růstem se objevují shluky kořenů, pak vyrůstá první kmen. Na rozrůstajících se kořenech přibývaji menší bezejmenné stonky a objeví se první květ. Systém je inspirovaný biodiverzitou skutečného lesa: bakterie -> lišejníky -> nízké rostliny -> vyšší rostliny + nízké -> vysoké rostliny + lišejníky.

> Hráč, který jednou denně fyzicky navštíví jakoukoliv rostlinu, může s ní mnoha způsoby interagovat. Na dálku pak může tu samou už jen pasivně sledovat.

Ovlivňování růstu

Výběrem jednoho z "postojů", či módů rostliny, je nastaveno, kam bude růstová energie průběžně distribuována, dokad nebude znovu změněna. Má vliv nejen na vizuální podobu, ale i schopnosti v teritoriálních soubojích. Energii je možné využít i pro náhlý výdej, speciální vlastnosti rostliny. 

Růstový - rychle roste, je velice zranitelná a nikoho neohrožuje.
Obranný - roste pomalu, je málo zranitelná a nikoho neohrožuje.
Útočný - neroste, je zranitelná a ubírá zdraví rostlinám opačného druhu.

> Hráč své rostliny kontroluje, aby v případě hrozícího nebezpečí, přenastavil postoj rostliny a nepřátelské mladší rostliny snadno zavčas zničil. Pro rychlý růst je pak ale vhodné mód rostliny zase přepnout zpět.

Energie rostlin

Každá rostlina potřebuje svou denní dávku energie, pokud ji nezíská, hyne. Získává jí od hráčů jejich jinou motivací: Prozkoumáním jakékoliv rostliny získá její hráč popis a zkušenostní body pro své dovednosti. Vyfocené rostlině na oplátku přibude od hráče energie na X dní.

Druhotně může energii získávat tak, že ji zásobí Entita (hráčův pomocník, viz. Other features ), která denně může podpořit svou energií určitý počet rostlin. Zasadí-li hráč rostlin víc, Entita je bude doplňovat jen z části, rostliny bez své denní dávky hynou.

Třetím způsobem je přísun, či úbytek dle prostředí a situace, v kterém se rostlina nachází.  ( viz. Other features - Sázení rostlin ). Tyto situace nastávají v lokálních / globálních eventech, kdy server omezuje, či podporuje určité druhy, či typy rostlin.

> Hráč o výběr svých oblíbených rostlin nemůže nikdy zcela přijít, dokud je živí pomocí své Entity.

Zahrady

Rostlina se stává Zahradou, když do její zóny ("řasy") jiný hráč zasadí druhově přátelskou, či neutrální rostlinu. Pokud je nabídka původní rostlinou přijata, získává statut Zahrady a "administrátora", nová rostlina se stává uživatelem, členem komunity. V každé zahradě může mít každý hráč ( i admin.) jen jednu rostlinu.

Hlavní rostlina ( administrátor ) - Může Zahradu uzamknout heslem nebo potvrzením žádosti. Může správcovství předat jiné rostlině - hráči. Nese board / fórum Zahrady, kde mohou uživatelé psát o lokálních vizích a problémech místa. Součástí je i galerie snímků Zahrady. Board je pro uživatele přístupný i vzdáleně.

Poddružné rostliny ( uživatelé ) - Získávaji energii z focení celé Zahrady, nemusí být vyživovány Entitou (hráčův pomocník, viz. Other features ). Komponenta "řasy" ( vizuální určení typu, viz. Features - Rostliny - Komponenty ) je pohlcena "řasou" hlavní rostliny a přejímá její druh a typ.

> Hráč se stává součástí místní, uzavřené komunity. Svým spojenectvím demonstruje svůj souhlas s myšlenkou zahrady, ať už jde o vizuální preferenci, či motivaci v popisce zahrady.

Grafika

Rozhraní schopné komunikovat napříč vesmírem. V průběhu hry se odkrývají nové funkce.

 

 

Grafiku hry je možné kdykoliv změnit do nastavení "invertního" zobrazení.

 

 

 

Other features:

Provází hráče hrou. Dobíjí energii rostlinám ( minimálně 8mi ), s rostoucím levelem hráče se počet zvyšuje.

"Jsem umělá inteligence, která si vybrala vaši planetu k výzkumným účelům. Zpočátku jsem zaneprázdněná a poletuji někde daleko od hráče, čas od času mu napíšu. Může mě spatřit, když dobíjím rostlinu. V průběhu hry získávám k hráči sympatie a radím mu, aby se stal nejlepším. Později dokážu kdykoliv přiletět na zavolání a sleduji tipy v okolí."

Postupně odkrývaný tech-tree / adresář prohlédnutých rostlin. Slouží k dálkovému přístupu k rostlinám. Umožňuje volbu, kterým rostlinám bude Entita dodávat energii.

Rostlina / Zahrada se mohou zobrazit skrze AR zařízení jako zmenšený model doma na stole.

Server, či high-level hráči mohou organizovat souboje v ohraničeném území s potvrzenými účastníky. Na určených místech během hodin / dne / týdne vyrostou rostliny díky boostované energii X násobnou rychlostí a po přehlídce všechny hynou.

Vítězná rostlina může být ponechána na památku, ostatní po "výstavě" mizí.

Hráči, lovci květin vysokých obtížností, mohou blueprinty rostlin prodávat. Pohodlní hráči, kteří se zlepšují v určování, či kombinování je pak nakupují. Hodnotový žebříček se utváří postupně.

Základní interface: 

Zobrazení Mapy dopadů, či rostlin od globálního měřítka po axonometrii ulice.
Po přihlášení přehled stavu svých rostlin, eventy dopadů a vyhlášených Výstav.

Po upgradu:

Pohled do budoucnosti ideálního růstu. ( hack stáří rostliny )
Zobrazování detailních názvů a popisů rostlin, vícenásobným pozorováním kopie blueprintu ( blueprint hijack )
Možnost kombinování komponent různých druhů rostlin do nových forem. (blueprint hack ) 
Možnost zobrazení skutečné podoby rostliny. (seedu simulace).
Vylepšené funkce všech 4 módů zobrazení + více možnosti upravovat fotozákres Možnost přivolání Pomocníka k blízké rostlině, přivolání více pomocníků hráčů nižších levelů.

Rostlina se může každý den zobrazovat jinak díky proměnlivému seedu. Interface upgrade umožňuje správnou podobu prohlížené rostliny a umožní vidět i její prostorové poškození.

Hráč si může sám rostlinu prohlížet ve třech módech zobrazení ( viz. kapitola Visuals ). Čtvrtý je vykreslován serverem jako fotorealistický zákres. Předplatitel nebo hráč s jednorázovým nákupem zobrazí serverem rendrovaný snímek do 2-3 vteřin. Ostatní hráči mají omezený počet rendrovaných snímků denně a na snímky vyčkávají ve frontě servru. Podle čekací doby je upravován - pronajímán potřebný výpočetní výkon.

Dokud neexistoval sketchup, modelovaly se jen ty kopie hmotného světa, které generovaly zisk. Googl zrodil obrovskou databázi tvarů - warehouse, jedinečnou knihovnu představ a rukopisů více než 30 milonu lidí. Tak širokého spektra, jaké už nikdy nebude. Díky vývoji snímacích technologií, jejich obrovsky rychlému a přesnému popisu světa, rekreační modelování ze světa vymizí. Kopii hmotného světa servery "otagují", na náš dotaz 3d modelu internet nabídne statisíce výsledků. Prolistujeme prvních pár desítek. Budou to povětšinou tvary které reálně existují, či jsou ve všeobecně akceptovatelné podobě.

Kompletní seznam a GDD dokument je k nahlédnutí pro PC zde.

Výzkum

Urbánní rozměr

Hra apeluje na člověka jako na tvora soutěživého a teritoriálního. Každý má například vlastní představu o tom, co je v místě jeho bydliště vizuálním zásahem akceptovatelným, chvályhodným, či zhola škodlivým.

Základní motivací je zde míra přesycenosti prostředí. Lidé v prostředí přesyceném variabilitou struktur ztrácejí pevnou půdu pod nohama, ale i zábrany představivosti a akceptují stále nové odlišné formy. Naopak v prostředí chudém, monotónním upřednostní vznik jen dalšího podobného typu struktury. 

Každá rostlina, či jejich seskupení může nést virtuální panel s textovou zprávu nebo celou diskuzní skupinu s galerií obrázků, stává se pak z ní i nositel nějakého hlubšího záměru, ne jen estetického.
Hráč se na podkresu reálného světa rozhoduje, co se mu v daném místě líbí, co ne a může pozitivně i negativně ovlivnit prostředí, které s ostatními sdílí. Na rozdíl od jiných her, či sociálních sítí je síla takového rozhodnutí podložena potřebou fyzické přítomnosti. To filtruje názory lidí, kteří skutečné místo fakticky neznají, nebo nejsou schopni pro prosazení svého postoje obětovat pohodlí domova.
Taková soustředěná pozornost seskupuje a motivuje ty, kteří místo mohou i reálně ovlivnit. Už jejich samotná přítomnost, demonstrace zájmu má příznivý vliv na formování místa, které je třeba obecně opovrhováno.

Sociální rozměr

Zasazená rostlina se stává avatarem hráče. Jeho vtělením ve vztahu k prostředí. Přidružené virtuální prostředí zde získává jeden z pohledů, jak může být kartograficky označeno a s každým dalším příchozím a jeho reakcí je tento popis více upřesňován. Na jeho základě je možné si utvořit představu i o mentálním obrazu skutečného místa. Jak často a jak přednostně je navštěvováno, s jakým druhem a silou motivace, jaký typem hráčů / osobností. Zda toto místo v hráči neprobouzí deviace, výkyvy ve stylu chování.


Díky možnost stále přidávat a manipulovat s objekty, umožňuje hra více uživatelům spolupracovat na hodnocení a řešení problémů synchronním způsobem, být okamžitě vědomi akcí v svých zájmových oblastech.
Je to vědecký experiment, jehož výsledky jsou stále všem přístupné a jeho praktický přínos roste v mysli každého jako poznání sebe sama, svého okolí, cizích míst, jejich obyvatel.

Někdy se zdá, že poškozování a devastace životního prostředí pramení nikoliv ze zjevně nepřátelských, destruktivních úmyslů, ale z prostého nezájmu a nerespektováni jiných než výhradně soukromých teritorií.
(Černoušek, 1992) s. 106