Výroba 3d modelů

Příprava modelů určených pro 3d tisk.

Podklady jsou optimalizovány, vyčištěny, případně znovu vymodelovány na "kopytu" předlohy. Model je průběžně konzultován pomocí vizualizací a formátu 3d PDF, či online pomocí OpenGl technologie, kde je možné model i jeho detaily ze všech stran kontrolovat. Nakonec je upraven tak, aby byl pro modelářskou firmu co nejsnáze vyrobitelný. Součástí spolupráce může být i výběr a zadání výroby.

 

 

Příprava modelů pro další rozpracování v podobě výkresů.

Fyzické zaměření objektu a výroba modelu stávajícího stavu. Zpracování "hrubých" dat digitálního zaměření terénu, převod do vrstevnic, případně optimalizace vrstevnic pro výrobu "úsporného" lepeného fyzického modelu na 2d fréze.

 

 

Příprava modelů pro animace, herní design.

Modely jsou připraveny v závislosti na požadovanou míru detailu a velikost souborů. 

 

 

Menu

Jiné projekty

Zajímá vás více?

Máte-li společné zájmy, neváhejte se na cokoliv zeptat.

2018 MKukral