Příprava a realizace interaktivního modelu černých děr.

Místo: Galerie Akademie věd, Praha
Autor : Jan Tůma, Jindřich Ráftl
Spolupráce : David Sivý, Jiří Mašek, Miroslav Kukrál, Ondřej Rakušan, Peter Oško, Zdeněk Trávníček
Rok : 2017
Fotografie : Miroslav Kukrál

 

 

"Ad Infinitum neboli „Do Nekonečna“ je výstavy, jež nás zavede do hlubin vesmíru, seznámí se špičkovým českým výzkumem a představí unikátní instalaci černé díry. Pojímá vesmír tak, jak ho nyní známe a jak ho zkoumají  vědci z Astronomického ústavu Akademie věd.

Výstava přibližuje  mezinárodní výzkumné programy, jako je zapojení do Evropské jižní observatoře, Evropské kosmické agentury či evropského projektu Strong Gravity zaměřujícího se na výzkum černých děr. Astronomický ústav AV ČR je významnou součástí těchto evropských výzkumů představujících horizonty lidského poznání.

 

 

Černá díra na vlastní kůži

Černé díry poskytují klíčové spojení mezi Einsteinovou teorií gravitace a skutečnými kosmickými objekty, které mohou astronomové ve vesmíru pozorovat a studovat. Informace získané ze záření o různých vlnových délkách nám pomáhají pochopit radiační procesy probíhající v místech se silnou gravitací v blízkosti černých děr. Černé díry je téměř nemožné vidět přímo, proto pozorujeme hmotu pohybující se v těsné blízkosti těchto objektů. Ta buď krouží kolem nich, padá na ně, nebo je vyvrhována z jejich okolí a může odhalit jejich vlastnosti." 

 

 

www.asu.cas.cz/articles/1222/19/vystava-ad-infinitum-pohlednete-do-hlubin-vesmiru