Každý má vlastní představu o tom, co je v místě jeho bydliště vizuálním zásahem akceptovatelným, chvályhodným, či naopak škodlivým.

Projekt Entity je aplikace z žánru "serious games", tedy výzkumným experimentem, který se maskuje za herní prostředí. Hráč může kdekoliv na světe postavit svůj virtuální organickou strukturu, rostlinu - „totem“. Ta svou podobou a vývojem odráží vnímání skutečného světa, a to nejen samotného tvůrce, ale i ostatních hráčů, kteří svými zásahy obraz prostředí dopřesňují.

Náměstí, parky a ulice získávají své živoucí avatary, investoři a městští plánovači pak informace o výskytu a síle motivace veřejný prostor přetvářet.

 

entity_01
referenční projekt: www.pocitovemapy.cz  Jiří Pánek

 

Story

„Je to dar z malého, vzdáleného světa, projev našeho vědění, myšlení i cítění. Pokoušíme se přežít naši dobu, tak že budeme moci žít dále v té vaší,“

Jimmy Carter, 1977, nahrávka na sondě Voyager

 

Představme si, že na naši planetu dopadá nespočet podobných poselství, které jsme dosud nedokázali rozluštit. Díky jejich množství a variabilitě je velké observatoře vnímají jen jako šum.

Hra pro mobilní telefony a tablety v Augmented Reality, digitální vrstvě na mapě skutečného světa umožní hráči tajemné signály z vesmíru rozluštit a objevit schémata mimozemských struktur, recepty na nový život.

 

entity_03

 

Každý hráč nyní může kdekoliv na světě zasadit svůj virtuální organismus, rostlinu z vesmíru. Stejně jako původ, tak i její životní energie je vázána na elektronická zařízení, bez pozornosti odumírá.

 

entity_05

 

Hráč se učí vyvíjet a udržovat stále zajímavější a náročnější odrůdy. Zjistí, které typy rostlin si navzájem škodí, a které svůj růst podporují. Nakonec umí vytvářet celé harmonické zahrady, může se zúčastnit turnajových přehlídek nejkrásnějších a nejinvazivnějších biotopů.

 

 

entity_06

 

Každá rostlina, či jejich seskupení může nést virtuální panel s textovou zprávu nebo celou diskuzní skupinu s galerií obrázků, stává se pak z ní i nositel nějakého hlubšího záměru, ne jen estetického.

Hráč se na podkresu reálného světa rozhoduje, co se mu v daném místě líbí, co ne a může pozitivně i negativně ovlivnit prostředí, které s ostatními sdílí. Na rozdíl od jiných her, či sociálních sítí je síla takového rozhodnutí podložena potřebou fyzické přítomnosti. To eliminuje postoje lidí, kteří skutečné místo fakticky neznají, nebo nejsou schopni pro prosazení svého postoje obětovat pohodlí domova. Taková soustředěná pozornost seskupuje a motivuje ty, kteří místo mohou i reálně ovlivnit. Už jejich samotná přítomnost, demonstrace zájmu má příznivý vliv na formování místa, které je třeba společností zanedbáváno.

 

Sociální rozměr

Zasazená rostlina se stává avatarem hráče. Jeho vtělením ve vztahu k prostředí. Přidružené virtuální prostředí zde získává jeden z pohledů, jak může být kartograficky označeno a s každým dalším příchozím a jeho reakcí je tento popis více upřesňován. Na jeho základě je možné si utvořit představu i o mentálním obrazu skutečného místa. Jak často a jak přednostně je navštěvováno, s jakým druhem a silou motivace, jaký typem hráčů / osobností. Zda toto místo v hráči neprobouzí deviace, výkyvy ve stylu chování.


Díky možnosti stále přidávat a manipulovat s objekty, umožňuje hra více uživatelům spolupracovat na hodnocení a řešení problémů synchronním způsobem, být okamžitě vědomi akcí v svých zájmových oblastech.
Je to vědecký experiment, jehož výsledky jsou stále všem přístupné a jeho praktický přínos roste v mysli každého jako poznání sebe sama, svého okolí, cizích míst, jejich obyvatel.

 

entity_08

 

V současné době je projekt připravován v rámci doktorského studia při Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Praktická část, tedy vlastní hra je rozpracována do detailu "Game design dokumentu", který je pro PC k nahlédnutí zde.