Návrh řešení dosud neřešených, chybějících témat projektu plavebního stupně Děčín.
Co nejcitlivější zasazení stavby do krajiny, otevření veřejnosti a představení významu jako národní památky.

Krajina

Stavba je vstupní bránu do jedné z nejcennějších přírodních rezervací v republice, které si zaslouží individuální přístup a ne typové řešení.

Člověk

Stavba by neměla být uzavřena za plotem, ale měla by být s okolím co nejvíce propojena, stát se jeho součastí a turistickým cílem.

Naše doba

Stavba by měla vzkázat dalším generacím, že jsme žili v době, kdy si společnost vážila i jiných než materiálních hodnot a uměla je ve stavbě odrazit.

Zodpovědný přístup k lodní dopravě a migraci živočichů musí být doplněn vstřícností i ke každému, kdo kdy jez spatří. Tato vodní stavba by měla mít úroveň odpovídající svému významu a celorepublikově jedinečné lokalitě.

Postoj k podobě jezu bude hodnocen lidmi i po sto letech.

Alternativní návrh, sdružení přátel architektury Jez jinak

Tvarosloví stavby na své bezprostřední okolí odpovídá respektem k jeho dávnému formování. Táhlé úpatí kaňonu je osazeno pohledově minimální konstrukcí, snaží se nevytvářet nové terénní útvary.

Výraz stavby je dán jejím celorepublikovým významem, jako klíčový prvek naší říční sítě, brána na hranici země, která otevírá přístup k moři. Není proto náhodou, že v pohledech z okolních kopců se spojení elektrárny, mostu a přidruženého objektu jeví jako obraz klíče.
V detailech je zopakován charakter vlny jako úkaz okolní krajiny, kde se mělký sklon údolí náhle rychle zvedá a přimyká k hranám pískovcových stěn.

Materiálové řešení vychází ze svého funkčního opodstatnění. Veškeré nezbytné prvky jsou betonové, dva bloky elektrárny jsou jím svázány a řešeny pohledově jako pískovcové, jako prvek podmanění přírodní síly. Veškeré další obslužné objekty a konstrukce jsou lehké a ocelové. Reflektují pomíjivost jejich významu v krajině a jsou nahraditelné.

 

 

Připomínky pro řízení EIA

Pro veřejné řízení byly zpracovány kritické body současného řešení projektu (více níže ), které by bylo vhodné přepracovat.

1. Administrativní budova zakrývá pohled do údolí přilehlé zástavbě i všem kolem projíždějícím.

Návrh zarovnává třetí patro administrativní budovy pod úroveň probíhající komunikace.
- úprava podpoří charakter liniové stavby
- stavba ve všech pohledech ustupuje z vizuálního zásahu do krajiny

5_Bb_0003

 

2. Velké parkoviště s vyhlídkou zatěžuje dosud klidný břeh.

Návrh mění umístění obslužného parkoviště pod úroveň probíhající komunikace.
- úprava ve všech pohledech skrývá parkoviště pro stálou obsluhu
- úprava předchází zátěži moto-turismem
- úprava zklidní oblast / břeh určený pohybu "přírody"

 

5_Bb_0006

 

3. Opěrná zeď zcela přetíná pás zeleně podél toku.

Ve spojení se stávající komunikací a zástavbou láme ostře příbřežní trasu a posouvá ji o 120m dále do kopce ( s převýšením 36ti metrů ).

Návrh snižuje opěrnou zeď na úroveň ochozu elektrárny.
- úprava umožňuje volný prostup divoké zvěře podél toku
- úprava navazuje na tvar úpatí přilehlých kopců

 

5_Bb_0008

 

3. Opěrná zeď zcela přetíná pás zeleně podél toku.

Ve spojení se stávající komunikací a zástavbou láme ostře příbřežní trasu a posouvá ji o 120m dále do kopce ( s převýšením 36ti metrů ).

Návrh snižuje opěrnou zeď na úroveň ochozu elektrárny.
- úprava umožňuje volný prostup divoké zvěře podél toku
- úprava navazuje na tvar úpatí přilehlých kopců

 

Vizualizace změn v různých pohledech

 

_6f_

 

 

_1_

 

 

_4_

 

 

_2_

 

 

_5_

Současný návrh VPÚ Deco Praha a.s. pro EIA

( zdroj: oficiální stránky projektu)